دومین کنگره (وبینار) سالیانه سرطانهای دستگاه ادراری

تیزر کنگره

کلیپ کنگره

فیلم کامل کنگره

روز اول - قسمت اول
روز اول - قسمت دوم
روز اول - قسمت سوم
روز اول - قسمت چهارم
روز دوم - قسمت اول
روز دوم - قسمت دوم

Virtual Exhibition

برای مشاهده هر شرکت لطفا روی لوگوی آن کلیک نمایید.

× سوالی دارید؟