حسن انجام کارهای رکسان وبینار

صحبتهای خانم دکتر تقا درباره “وبینار تازه های درمان میگرن”
۲ مرداد ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر رضایتمند درباره “وبینار عصرانه داغ سلامت”
١٣ مرداد ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر نصیری درباره “وبینار مدیریت مشکلات پوستی در دوران کرونا” ١۴ شهریور ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر طبیبی درباره “Endourology Grand Round Webinar”
٢٧ شهریور ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر حیدری درباره
“وبینار جایگاه کورتیکو استروئیدهای نوین در بیماری‌های پوستی”
٢٨ شهریور ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر درودچی و آقای دکتر قهارترس درباره
“وبینار آموزه های اخلاقی و پزشکی قانونی”
١١ مهر ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر عادلی درباره “وبینار کشوری سرطان های کولورکتال”
٢٩ آبان ۱۳۹۹
صحبتهای حانم دکتر زمان درباره “وبینار دیابت”
۶ آذر ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر رضایتمند و آقای دکتر سبزقبایی درباره
“سومین کنگره اروپایی-آسیایی فارماکواپیدمیولوژی ٢٠٢٠”
٢۶ آذر ۱۳۹۹
صحبتهای آقای دکتر طبیبی درباره

“کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران”


١٧ بهمن ۱۳۹۹
صحبتهای آقایان دکتر عادلی، نوروزی و سمیعی درباره
“دومین سمینار (وبینار) کشوری تازه های سرطان پروستات”
٣٠ بهمن ١٣٩٩
صحبتهای آقایان دکتر حداد درباره

“New Insights in cancer treatment: An International Webinar”

٣٠ بهمن ١٣٩٩

صحبتهای خانم دکتر شیخ علیپور درباره

“اولین کنگره مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی”

٨ خرداد ١۴٠٠

صحبتهای آقای دکتر نیلفروش زاده درباره

“وبینار روش های لیفت غیرجراحی”

٧ آبان ١۴٠٠
× سوالی دارید؟