کلاسهای آنلاین

سطح

استاد

بازه زمانی برگزاری

ساعت برگزاری

ظرفیت

روزهای برگزاری

شهریه

IELTS

علیرضا دباغی

از جمعه 28 خرداد تا شنبه 29 خرداد 

9:00-14:00

5 نفر

سه شنبه ها و جمعه ها

1000000 تومان

IELTS

آیلار جاویدتاش

از جمعه 28 خرداد تا شنبه 29 خرداد 

9:00-14:00

5 نفر

سه شنبه ها و جمعه ها

1000000 تومان

× سوالی دارید؟